Ukochał pracę z młodzieżą

Ukochał pracę z młodzieżą

  • Post author:
  • Post category:aktualnosci

Moje wspomnienia związane z Rodziną Szkół im. Armii Krajowej są piękne, chociaż bolesne, bo związane z odejściem na wieczną wartę mojego męża Jerzego Woźniaka – Honorowego Patrona Rodziny Szkół. Wspaniała działalność tych szkół – w Oleśnicy, we Wrocławiu, w Żurawinie, czy Niechlowie – jest wynikiem pracy ich dyrektorów i wychowawców.
Byłam z Mężem na wielu uroczystościach patriotycznych. Zapamiętałam szczególnie dwie.
Pierwsza to nadanie imienia gen. Władysława Andersa w maju 2007 r. Szkole Podstawowej nr 73 we Wrocławiu przy ul. Glinianej. Była tam obecna generałowa Irena Anders. Uroczystość była bardzo wzruszająca. Na koniec Irena Anders zaśpiewała a cappella na scenie „Czerwone maki”.
Drugie bardzo sympatyczne wspomnienie mam z Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu, gdzie był obecny prezydent Ryszard Kaczorowski.
Mąż mój jako lekarz całe życie zawodowe pomagał ludziom. Po przejściu na emeryturę ukochał pracę z młodzieżą, starając się przekazać jej jak najwięcej wiedzy z okresu II wojny światowej, rozbudzić w niej patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Za tę pracę został uhonorowany Medalem Edukacji Narodowej oraz wspaniałą publikacją – „Jerzy Woźniak – Człowiek Honoru”.

Aleksandra Lesińska-Woźniak