Ojczyzna nie jest dla nich czymś abstrakcyjnym

Ojczyzna nie jest dla nich czymś abstrakcyjnym

  • Post author:
  • Post category:aktualnosci

Historia szkoły zaklęta jest w jej imieniu. Ten fakt sprawia, że wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej społeczności szkolnej. Ludzie młodzi są spragnieni autorytetu, jest w nich pragnienie poszukiwania mistrza, kogoś, na kim mogliby się wzorować. Niewątpliwie dla wielu takim właśnie autorytetem są żołnierze Armii Krajowej. Zachwyca ich męstwo, postawa gotowości oddania swojego życia, młodości dla dobra ojczyzny. Są dla nas – Polaków ciągle żywym przykładem umiłowania wolności i niepodległości.
Z wielkim uznaniem odniosłem się do decyzji Pani Dyrektor Doroty Rasały-Świtoń, Rady Pedagogicznej, Uczniów i Rodziców, by Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy przyjęło imię Armii Krajowej. 14 lutego 2006 r. podczas podniosłych uroczystości szkole nadano imię i wręczono sztandar. Od tego czasu wśród oleśnickich jednostek oświatowych Gimnazjum nr 2 wyróżniało się obranym kierunkiem działań wychowawczych. Było to, oczywiście, wychowanie patriotyczne skupione wokół zagadnień związanych z historią Armii Krajowej i jej bohaterami. Młodzi mieszkańcy Oleśnicy, niewątpliwie, budowali i budują mosty pokoleniowe, będąc organizatorami i uczestnikami wielu niezwykłych projektów o charakterze patriotycznym, do których zapraszają żyjących świadków „tamtych czasów”, świadków historii.
Wspaniałe i godne wszelkich zaszczytów imię stało się znakiem szczególnym wielu szkół w Polsce. Niezwykle ważnym momentem w historii Gimnazjum i Oleśnicy stało się założenie Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej. Jak wyznali sygnatariusze w Akcie Założycielskim, „uczynili to po to, iżby bohaterskie czyny żołnierzy Armii Krajowej nigdy zapomniane nie zostały (…) i wspólnie legendę Armii Krajowej w zbiorowej pamięci kultywować”.
Trudno zliczyć uroczystości, przedsięwzięcia i efekty pracy Rodziny Szkół w zakresie propagowania wiedzy o historii Armii Krajowej, o ludziach, którzy ją tworzyli, o wszystkich bohaterach – Żołnierzach Niezłomnych. Dumą i nadzieją napawa fakt, że tak wielu młodych angażuje się w tematykę wcale nie tak bliską temu pokoleniu. Że historia jest dla nich ważna i ciekawa, potrzebna i pożyteczna. Że czerpią wzorce od najlepszych, że ojczyzna nie jest dla nich czymś abstrakcyjnym.
Jestem zaszczycony, że dane mi było uczestniczyć w tych niezwykle ważnych przedsięwzięciach i wspierać szkołę w popularyzacji Armii Krajowej oraz współpracować ze środowiskami, którym te idee są bliskie.
Cieszę się, że pomysł powstania Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej urodził się w Oleśnicy i że mogłem uczestniczyć w tych wydarzeniach. Z nieukrywaną radością przyjąłem propozycję pełnienia funkcji Patrona – Założyciela Rodziny Szkół im. Armii Krajowej. Zaszczytem dla mnie było podpisanie aktu erekcyjnego Rodziny Szkół i wręczenie go podczas podniosłej uroczystości, która odbyła się w 75. rocznicę powstania Armii Krajowej.
Z przyjemnością patronowałem wszelkim projektom realizowanym przez szkoły, których celem było popularyzowanie wiedzy i tradycji o Patronie. Z uznaniem i radością obserwuję działalność Rodziny Szkół im. Armii Krajowej.
Życzę wszystkim szkołom tworzącym Rodzinę wielu sukcesów. Niech trud przez Państwa podjęty przynosi oczekiwane rezultaty i będzie źródłem satysfakcji.

Jan Bronś
Patron – Założyciel Rodziny Szkół