Jerzy Woźniak – Patron Honorowy

Jerzy Woźniak – Patron Honorowy

  • Post author:
  • Post category:aktualnosci

14 lipca 2011 r. patronat honorowy nad Dolnośląską Rodziną Szkół im. Armii Krajowej objął płk dr Jerzy Woźniak – prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
„(…) to niezwykle barwna i zasługująca na wielką uwagę postać w historii Polski. Niektórzy uważają, że jego życiorys mógłby posłużyć do napisania scenariusza do niejednego filmu sensacyjnego. Aresztowania, więzienia, ucieczki, cudowne ocalenia, praca pełna poświęceń – to tylko nieliczne fakty z życia tego bohatera. On sam powiedział w jednym z wywiadów o sobie: Można powiedzieć, że miałem w życiu bardzo dużo szczęścia, to, że żyję, to zasługa Bożej Opatrzności” – tak pisała o naszym Patronie Martyna Olędzka, uczennica Gimnazjum im. Bohaterów AK w Prusach.
Jerzy Woźniak wspierał działania Rodziny Szkół im. AK od początku jej powstania. Był dla nas przykładem i niedoścignionym wzorem wiernej służby Ojczyźnie.
A tak pisała w pracy konkursowej o naszym Patronie uczennica Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie Karolina Stolecka:
„Jerzy Woźniak to człowiek wielu sukcesów, bohater, który nigdy nie wywyższał się, mimo iż na jego piersi – gdyby tylko zechciał – mogłoby zawisnąć wiele orderów. Skromność nie opuściła go aż do śmierci. Na pytanie, czy jest najodważniejszym człowiekiem w kraju, bez wahania i stanowczo odpowiadał: Nie! Takich ludzi jak ja w Polsce było tysiące. Wielu z nich było odważniejszymi ode mnie. W trudnych chwilach szedł wyprostowany, nie wątpił, gdy inni odwracali się od niego. Wiedział, że jest mało czasu, by przekazać młodym pokoleniom świadectwo czasów wojny. Pamiętał, że przede wszystkim właśnie po to ocalał”.
Pomimo wielu obowiązków płk dr Jerzy Woźniak uczestniczył w wielu uroczystościach szkół należących do Rodziny Szkół im. AK, wspierał jej działania, spotykał się z młodzieżą, upowszechniał wiedzę historyczna opartą na swoich przeżyciach. Cieszył się z każdego spotkania z nami.
12 kwietnia 2012 r. otrzymaliśmy smutną wiadomość – nasz Przyjaciel zmarł. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 20 kwietnia 2012 r. w bazylice pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. Mszę świętą koncelebrowali kardynał Henryk Gulbinowicz oraz biskup Edward Janiak. Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz państwowych oraz Dolnego Śląska, wielu kombatantów z całej Polski oraz młodzież ze szkół dolnośląskich.
Rodzina Szkół im. Armii Krajowej nie zapomniała o swoim Bohaterze, Żołnierzu Wyklętym, Przyjacielu Młodzieży. Rok szkolny 2013/2014 został poświęcony naszemu Patronowi. Realizowaliśmy projekt pod hasłem „Jerzy Woźniak – Człowiek Honoru”. Posumowanie projektu odbyło się w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dwanaście szkół z Dolnego Śląska wykonało wystawę o naszym Patronie, w otwarciu której uczestniczyli m.in.: Aleksandra Woźniak – wdowa po Jerzym Woźniaku, wicewojewoda Ewa Mańkowska, kurator oświaty Beata Pawłowicz, prezes ŚZŻAK Ryszard Filipowicz oraz młodzież – autorzy ekspozycji.
Głównym koordynatorem wystawy było oraz oprawę muzyczną przygotowało Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu.
Była to wzruszająca uroczystość. Aleksandra Lesińska – Woźniak otrzymała od młodzieży tomik pt. „Jerzy Woźniak – Człowiek Honoru”, który zawierał nagrodzone w konkursie plastyczno – literackim eseje oraz prace plastyczne dokumentujące dokonania jej męża. Ponadto przewodnicząca Rodziny Szkół Dorota Rasała-Świtoń wręczyła Ryszardowi Filipowiczowi zebrane przez uczniów fundusze w wysokości 2080,36 zł na wykonanie tablicy epitafijnej. Tablica pamiątkowa została zamontowana w Mauzoleum Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu i odsłonięta 13 kwietnia 2014 r. W uroczystej mszy uczestniczyły poczty sztandarowe Dolnośląskiej Rodziny Szkół oraz wielu oficjalnych gości wraz z Aleksandrą Woźniak.
Często wspominamy dra Jerzego Woźniaka, Przewodniczącego Dolnośląskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Honorowego Prezesa Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Na Dolnym Śląsku pojawia się coraz więcej miejsc upamiętniających go. Również w Oleśnicy podczas obchodów Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych w 2016 r. na obelisku Żołnierzy Wyklętych zamontowano tabliczkę ku czci płka dra Jerzego Woźniaka. Tego dnia otwarto również wystawę pt. „Jerzy Woźniak – człowiek od zadań specjalnych”, poprzedzoną okolicznościowym wykładem kierownika Referatu Edukacji Historycznej IPN Oddział Wrocław Wojciecha Trębacza.
W liście z 1 marca 2012 r. Jerzy Woźniak pisał do młodzieży: „Możemy spokojnie odejść, bo wierzymy, że szafarzami patriotyzmu i miłości Ojczyzny będą Wasze serca i czyny. Dziękuję za to, co dzisiaj robicie”.
My, Dolnośląska Rodzina Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej, jesteśmy szczęśliwi i ogromnie zaszczyceni, że płk dr Jerzy Woźniak jest naszym Honorowym Patronem.

Dorota Rasała – Świtoń
przewodnicząca Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. AK i Bohaterów AK

 

Spotkanie Rodziny Szkół im. AK w Żórawinie 18 maja 2011 roku. Jerzy Woźniak wraz z dyrektor Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu Anną Krupowicz.

 

Spotkanie Rodziny Szkół im. AK w Żórawinie 18 maja 2011 r. Od prawej: Jerzy Woźniak, Aleksandra Lesińska – Woźniak, Tadeusz Ciałowicz – były członek AK.

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Jerzemu Woźniakowi w bazylice pw. św. Elżbiety we Wrocławiu – 13 kwietnia 2014 r. Odsłonięcia dokonała Aleksandra Lesińska – Woźniak.

 

Odsłonięcie tablicy – 13 kwietnia 2014r. – na zdjęciu od lewej Dorota Rasała – Świtoń-dyrektor Gimnazjum nr 2 Oleśnica, Olaf Wożniak syn Jerzego Woźniaka, Aleksandra Lesińska – Woźniak, Karolina Woźniaka – wnuczka Jerzego Woźniaka, Zuzanna Hauza – dyrektor Gimnazjum w Żórawinie