Duma i wzór – na dziś, na jutro, na przyszłość

Duma i wzór – na dziś, na jutro, na przyszłość

  • Post author:
  • Post category:aktualnosci

Wybór Armii Krajowej na patrona Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy był odpowiedzią na oczekiwania społeczności lokalnej i środowiska rodzinnego uczniów. To właśnie w Oleśnicy w czasie II wojny światowej, za „słupkami granicznymi”, prężnie działała Armia Krajowa reprezentująca Polskie Państwo Podziemne. Chcąc przybliżyć naszym uczniom historię pokolenia Kolumbów, z której można czerpać wzory dla młodych ludzi, zmodyfikowaliśmy program wychowawczy szkoły. Oparliśmy go na wartościach bliskich żołnierzom AK zawartych w dewizie: „Bóg, honor, Ojczyzna”. Dzięki obraniu patrona szkoła poszerzyła i udoskonaliła swoje działania wychowawcze, wskazała młodzieży pozytywne wzory do naśladowania.
Dalszą konsekwencją naszych działań było powołanie w Oleśnicy 14 lutego 2007 r., w 65. rocznicę powstania Armii Krajowej, Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej, skupiającej na Dolnym Śląsku środowiska szkolne odwołujące się do tego samego patriotycznego etosu.
Z perspektywy czasu stwierdzam, iż Rodzina Szkół stała się pomostem między pokoleniami, podaniem sobie dłoni bohaterów przeszłości i uczestników teraźniejszości. Już 10 lat realizujemy wspólnie ciekawe formy aktywności dydaktycznej i wychowawczej dla naszych uczniów przy współpracy przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Instytutu Pamięci Narodowej.
Powołane w placówkach Kluby Historyczne przeprowadzają cyklicznie konferencje tematyczne, przygotowują wystawy dotyczące rocznic i ważnych postaci Armii Krajowej, a także Polskiego Państwa Podziemnego. Szkoły organizują Noce z Filmem Historycznym, w których uczestniczą uczniowie z różnych placówek oświatowych. Z inicjatywy młodzieży publikowane są w Internecie scenariusze zrealizowanych uroczystości, spektakli teatralnych, wieczorów poetyckich, ciekawych pomysłów, przedsięwzięć i inicjatyw edukacyjnych promujących idee AK, Orła Białego, czy też Żołnierzy Niezłomnych.
Przynależność do Rodziny stworzyła uczniom możliwość nawiązywania nowych przyjaźni, braterskich więzi, a w nas, nauczycielach, wyzwoliła inicjatywy, których rezultatem jest wychowanie młodego człowieka odpowiedzialnego nie tylko za naszą „małą ojczyznę” – Dolny Śląsk, ale też za przyszłość Polski.
Szkoły należące do Rodziny Szkół przechowują i pielęgnują pamięć o życiu żołnierzy Armii Krajowej. Nasz patron to dla nas powód do dumy i wzór – na dziś, na jutro, na przyszłość.

przewodnicząca
Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. AK i Bohaterów AK
Dorota Rasała